WILLEM PRINSLOO

Proudly sponsored by The Rayton Meander - Copyright Reserved

Made by The Travel Channel -   | Terms

Agricultural

Landbou

MUSEUM

Graad 6 - Intermediere Fase


Quisque

Praesent Nisl

GRAAD 6


SOSIALE WETENSKAPPE


Vleilande is belanglik! – LU 2


Kenmerke en gebruike

Voel-, insek- en plantlewe

Voelwaarneming

Bedreiging en bewaring van vleilande


NATUURTWETENSKAPPE

Natuurlike energie – LU 3


Bronne


Son   (hoofbron van energie)

Windkrag  (windpomp)

Water   (noormansmeule – maal vasn meilies)

Diere   (bakkiespomp, ploeg)

Vuur   (hout, beesmis)

Stoom   (stoommenjin)

Fosssieleenergie (gas, steenkool)


TEGNOLOGIE

Bewaring van voedsel: toe en nou – LU 2


Vergelyking: metodes uit die ou dae teenoor moderne tegnologie

Inmaak, beroking, pekel, droging, inle in vet, pasteurisering, dehidrasie, vakuumverpakking, bevriesing


KUNS EN KULTUUR


Unike kuns en kultuur van die Ndebele – LU 2


Tradisionele rituele en gebruike

Muurkuns (verf)

Kralewerk en kleredrag

Weefkuns

Invloed van westerse kultuur

Willem Prinsloo Landboumuseum


In die rustige plaas atmosfeer eie aan die Willem Prinsloo Landboumuseum, word leerders en opvoeders op ‘n interessante, leersame en genotvolle plaastoer geneem!


Die plaastoer is op sigself ‘n ontdekkingstog op die ou plaaswerf. Leeders kry die geleentheid om aan aktiwiteite deel te neem soos koeie melk, water met ‘n outydse handpomp te pomp, en om die ritme van tradisionele Boere- en Ndebele musiek te ervaar.


Nuwe HNKV programme: Hierdie opvoedkundige programme sluit vaardighede, kennis, waardes, en houdingsin. Leeruitkomste en assesseringstandaarde is ook in aanmerking geneem.


Om die program nommerpas vir u groep leerlinge saam te stel, skakel asseblief vir Lettie : 012-7362035/6


Koste:


R10 per leeder

R12 per onderwyser (gratis koppie tee/koffee, 1 onderwyser gratis vir elke 50 leerders)


Besprekings is noodsaaklik


Tel: 012-736 2035/6

Faks: 012-736 2037


Die program duur 2-3 ure


Gemaklike klere en skoene en ‘n hoed vir die son word aanbeveel


Koeldrank, skyfie en lekkers te koop by kiosk


Besoek die stalwinkel vir poskaarte, kuriositeite en geskenkeLaai ‘n e-Brosjure in PDF formaat hier af!!!