WILLEM PRINSLOO

Proudly sponsored by The Rayton Meander - Copyright Reserved

Made by The Travel Channel -   | Terms

Agricultural

Landbou

MUSEUM

Graad 5 - Intermediere Fase


Quisque

Praesent Nisl

GRAAD 5


SOSIALE WETENSKAPPE


Natuurlike hulpbronne ekonomiese aktiwiteite in Suid Africa – LU 2


Menslike aktiwiteite op die plaas

Veeboerdery as ‘ natuurlike hulpbron

Primere en sokondere hulpbronne op die plaas

Van rou material tot bruikbare artikel


NATUURWWTRNSKAPPE


Wie weet wa? – LU


Voedselketting

Karnivore, omnivore, herbivore


TEGNOLOGIE


Toegang tot ondergronds water – LU 2


Bronne

Toegang: bakkispomp, handpomp, windpomp, petrolenjin


KUNS EN KULTURE


Heraldiek en stambome – LU 1


Basiese kenmerke van heraldiek

Oorsprong van vane

Ontwerp van stamboom en familiewapen


Tradisionele Ndebele Kuns en Kultuur – LU 1


Verf: kleur, natuurlike en geometriese patrone

Kralewerk, weefwerk, kleredrag,

Maak van ‘n mthanyelo (besem)


Willem Prinsloo Landboumuseum


In die rustige plaas atmosfeer eie aan die Willem Prinsloo Landboumuseum, word leerders en opvoeders op ‘n interessante, leersame en genotvolle plaastoer geneem!


Die plaastoer is op sigself ‘n ontdekkingstog op die ou plaaswerf. Leeders kry die geleentheid om aan aktiwiteite deel te neem soos koeie melk, water met ‘n outydse handpomp te pomp, en om die ritme van tradisionele Boere- en Ndebele musiek te ervaar.


Nuwe HNKV programme: Hierdie opvoedkundige programme sluit vaardighede, kennis, waardes, en houdingsin. Leeruitkomste en assesseringstandaarde is ook in aanmerking geneem.


Om die program nommerpas vir u groep leerlinge saam te stel, skakel asseblief vir Lettie : 012-7362035/6


Koste:


R10 per leeder

R12 per onderwyser (gratis koppie tee/koffee, 1 onderwyser gratis vir elke 50 leerders)


Besprekings is noodsaaklik


Tel: 012-736 2035/6

Faks: 012-736 2037


Die program duur 2-3 ure


Gemaklike klere en skoene en ‘n hoed vir die son word aanbeveel


Koeldrank, skyfie en lekkers te koop by kiosk


Besoek die stalwinkel vir poskaarte, kuriositeite en geskenkeLaai ‘n e-Brosjure in PDF formaat hier af!!!